Vi har brug for dig til at styrke biblioteket!

Skrevet af

Steen Bording Andersen (A)

9 december, 2021
Download hele magasinet som pdf:

Vi har brug for dig til at styrke bibliotekets demokratiske rolle efter valget.

Bibliotekets kerneopgave er ved at sikre adgang til oplysning, viden og kultur for alle lokalt, jf. biblioteksloven, at understøtte demokratiet. Det er samtidig hele grundlaget for Danmarks Biblioteksforenings virksomhed, en interesseorganisation hvor vi hvert fjerde år vælger både politikere og fagfolk til vores styrende organer.  

Et kommunalvalg betyder derfor også valg til Danmarks Biblioteksforening. Denne gang er valget helt åbent, da hverken den nuværende formand eller politisk næstformand genopstiller. Det kan jeg som formand gennem otte år mærke har stor betydning i det kommunalpolitiske landskab, og vi har i DB allerede fået en del henvendelser. 

Selve formandsvalgene finder sted på Det Bibliotekspolitiske Topmøde i Aalborg den 21. og 22. april 2022. Men allerede nu overvejer en del politikere at stille op til repræsentantskabet, når vi har kulturpolitiske træf og valg i de fem regioner i første kvartal af 2022. Vi skal nemlig have valgt op til i alt 55 politikere og fagfolk til vores repræsentantskab. 

Det er ikke kun DB repræsentantskabet, jeg mærker interesse for, men selve folkebiblioteket og dets mange potentialer, hvor vi sammen med KL i den forløbne periode har lavet et stort politisk debatoplæg. Noget der også går igen i de Handlekort, vi har udarbejdet, og som viser folkebibliotekernes kerneopgaver omkring bl.a. læsning og læselyst plus rollen som løsning på en række af de store samfundsudfordringer. 

I Danmarks Biblioteksforening har vi i min formandstid haft fokus på at placere folkebiblioteket som en løsning på nogle af samfundets udfordringer. Det har afspejlet sig i regeringens aktuelle politik, hvor folkebiblioteket placeres centralt i den folkelige forankring omkring verdensmål og i dét at skabe byudvikling og aktive bymidter, som der også er afsat centrale penge til. 

Det afspejler sig også i kulturministeriets indsats- og puljemidler. I den forløbne periode er der afsat millionbeløb til at styrke læsekulturen og den demokratiske borgerdeltagelse. Som den forrige kulturminister Joy Mogensen udtrykte det tidligere i år “Bibliotekerne er vigtige i kampen mod bl.a. fake news og en stigende polarisering i samfundet. De hjælper til at sikre en fri og lige adgang til viden, uanset om du bor i en storby eller et lille lokalsamfund. Det er afgørende i en tid, hvor demokratiet er under pres.” 

En demokratisk indsats som også den nye kulturminister har fokus på, når hun taler om borgernes mulighed for at kunne gennemskue fake news og få relevant information andre steder end hos de globale tech-giganter. 

Men, og det er helt centralt, bibliotekets rolle er ikke naturgiven på den politiske dagsorden. Det er nødvendigt, at vi sammen skaber politisk pres for at styrke og udvikle bibliotekerne, fordi de fortsat har stor betydning for det enkelte menneske og for samfundet. 

Derfor håber jeg, at rigtig mange vil støtte op om Danmarks Biblioteksforening og vores politiske arbejde ved at stille op til repræsentantskabet eller til formandsposten. 

For mig har det været en fantastisk rejse at få lov til at stå i spidsen for en af de helt store kulturpolitiske spillere i de sidste otte år.

Stil op og få indflydelse!

 

Bibliotekets samfundsværdi

LEDER For mig er der er altid grund til at tale biblioteker og bøger. I sommer har begge dele fyldt godt op – bibliotekerne i medierne og bøgerne i feriebagagen. Bibliotekerne ...

Menneske- eller skærmsamfund

Hver 8. skole skruer ned for brug af computere og styrker analog læring i det nye skoleår. Knap var sommerferien slut før en rundspørge offentliggjort i bl.a. TV2 News i ...

Set fra MIN stol – Bibliotekerne er kulturens rugbrød

Vi lever i et velfærdssamfund og heldigvis for det. For det er en god og stærk samfundsmodel, som sikrer, at vi har et trygt samfund, hvor der for eksempel er adgang til ...

Barack Obama bakker bibliotekerne op

I et åbent brev 17. juli i år tager USA’s tidligere præsident til genmæle mod de krav om censur, som amerikanske bibliotekarer og folkebiblioteker har oplevet det seneste ...

Politisk prioritering af en stærk læsekultur i Roskilde Kommune

Få ting kommer af sig selv. Det er en af livets endegyldige sandheder, der særligt gør sig gældende, når det kommer til læring, dannelse og læsning. Det er i hvert fald de ...

The Library is the Place: Information, Recreation, Inspiration

Irland har fået en ny national folkebiblioteksstrategi for 2023-2027. Et par af de nye målpunkter er udrulning af det nationale “Skills for Life” paraplyprogram, der ...

Der er et valg tilbage!

Meldingen var krystalklar, da Topmødet 2023 vendte kikkerten mod grøn omstilling. Der er behov for styrket klimahandling. Borgerne, civilsamfundet og bibliotekerne skal spille ...

The Library of Things – Et bidrag til bedre lokalsamfund og øget bæredygtighed

Det traditionelle biblioteks rolle som en af de ældste deleøkonomier i verden med bogen – adgang til oplysning og oplevelse – som omdrejningspunkt bruges nu som model for ...