Vi har brug for dig til at styrke biblioteket!

Skrevet af

9. december, 2021
Download hele magasinet som pdf:

Vi har brug for dig til at styrke bibliotekets demokratiske rolle efter valget.

Bibliotekets kerneopgave er ved at sikre adgang til oplysning, viden og kultur for alle lokalt, jf. biblioteksloven, at understøtte demokratiet. Det er samtidig hele grundlaget for Danmarks Biblioteksforenings virksomhed, en interesseorganisation hvor vi hvert fjerde år vælger både politikere og fagfolk til vores styrende organer.  

Et kommunalvalg betyder derfor også valg til Danmarks Biblioteksforening. Denne gang er valget helt åbent, da hverken den nuværende formand eller politisk næstformand genopstiller. Det kan jeg som formand gennem otte år mærke har stor betydning i det kommunalpolitiske landskab, og vi har i DB allerede fået en del henvendelser. 

Selve formandsvalgene finder sted på Det Bibliotekspolitiske Topmøde i Aalborg den 21. og 22. april 2022. Men allerede nu overvejer en del politikere at stille op til repræsentantskabet, når vi har kulturpolitiske træf og valg i de fem regioner i første kvartal af 2022. Vi skal nemlig have valgt op til i alt 55 politikere og fagfolk til vores repræsentantskab. 

Det er ikke kun DB repræsentantskabet, jeg mærker interesse for, men selve folkebiblioteket og dets mange potentialer, hvor vi sammen med KL i den forløbne periode har lavet et stort politisk debatoplæg. Noget der også går igen i de Handlekort, vi har udarbejdet, og som viser folkebibliotekernes kerneopgaver omkring bl.a. læsning og læselyst plus rollen som løsning på en række af de store samfundsudfordringer. 

I Danmarks Biblioteksforening har vi i min formandstid haft fokus på at placere folkebiblioteket som en løsning på nogle af samfundets udfordringer. Det har afspejlet sig i regeringens aktuelle politik, hvor folkebiblioteket placeres centralt i den folkelige forankring omkring verdensmål og i dét at skabe byudvikling og aktive bymidter, som der også er afsat centrale penge til. 

Det afspejler sig også i kulturministeriets indsats- og puljemidler. I den forløbne periode er der afsat millionbeløb til at styrke læsekulturen og den demokratiske borgerdeltagelse. Som den forrige kulturminister Joy Mogensen udtrykte det tidligere i år “Bibliotekerne er vigtige i kampen mod bl.a. fake news og en stigende polarisering i samfundet. De hjælper til at sikre en fri og lige adgang til viden, uanset om du bor i en storby eller et lille lokalsamfund. Det er afgørende i en tid, hvor demokratiet er under pres.” 

En demokratisk indsats som også den nye kulturminister har fokus på, når hun taler om borgernes mulighed for at kunne gennemskue fake news og få relevant information andre steder end hos de globale tech-giganter. 

Men, og det er helt centralt, bibliotekets rolle er ikke naturgiven på den politiske dagsorden. Det er nødvendigt, at vi sammen skaber politisk pres for at styrke og udvikle bibliotekerne, fordi de fortsat har stor betydning for det enkelte menneske og for samfundet. 

Derfor håber jeg, at rigtig mange vil støtte op om Danmarks Biblioteksforening og vores politiske arbejde ved at stille op til repræsentantskabet eller til formandsposten. 

For mig har det været en fantastisk rejse at få lov til at stå i spidsen for en af de helt store kulturpolitiske spillere i de sidste otte år.

Stil op og få indflydelse!

De kommunale budgetter og bibliotekets samfundskraft

Biblioteket skal rykkes op på dagsordenen. Budgetkataloger er på vej, og i kommunerne går drøftelserne om midler og muligheder på drift og anlæg i 2025 i gang fra april. ...

Børn fortjener bedre end en læsekrise

LEDER Det er en foruroligende kendsgerning, at mange børn i Danmark mangler evne og lyst til at læse. Ifølge de seneste PIRLS og PISA undersøgelser blandt elever på ...

Samfundets udfordring – biblioteket som svar

LEDER Folkebiblioteket er en kerneopgave for samfundet. Vi har lige taget vi hul på 2024, og her vil vi i Danmarks Biblioteksforening for alvor kigge bag om biblioteksloven fra ...

Styrk bibliotekerne og Dansk Kulturliv

LEDER Endnu et budget er netop blevet vedtaget i de danske kommuner. Kort tid efter vi kunne glæde os over, at der var afsat lidt flere midler til kultur i finanslovsforslaget, ...

Bibliotekets samfundsværdi

LEDER For mig er der er altid grund til at tale biblioteker og bøger. I sommer har begge dele fyldt godt op – bibliotekerne i medierne og bøgerne i feriebagagen. Bibliotekerne ...

Paw Østergaard Jense, formand for Danmarks Biblioteksforening, 2022 -

Tolerance eller hvad?

LEDER Danmark er et tolerant land, danskerne er tolerante. Eller rettere sådan er det billede af os selv, vi godt kan lide. Holder det? Man kan nogle gange godt blive i tvivl. ...

Paw Østergaard Jense, formand for Danmarks Biblioteksforening, 2022 -

Kære kulturminister, tillykke med jobbet

LEDER Der er megen ære i at være minister for kultur. Jakob; du har været ude og titulere dig selv som minister for demokrati og dannelse. Det er stærkt og det forpligter. ...

Rusland er en kulturnation

LEDER Det er nu et år siden den russiske invasion af nabolandet Ukraine tog sin begyndelse. Heldigvis er krigen en fiasko for Rusland. Med hjælp fra nye og gamle venner i Vesten ...