Vi skal til valg

Skrevet af

Paw Østergaard Jensen (A)

17 oktober, 2022
Download hele magasinet som pdf:

LEDER

Ethvert valg er en fejring af demokratiet. Derfor skal vi selvfølgelig byde folketingsvalget velkommen.

Også selvom det betyder, at en række politiske forlig indgået hen over sommeren men endnu ikke vedtaget i folketingssalen, risikerer at blive skrottet. Disse skal i overensstemmelse med traditionen genforhandles af det nye ting. Valgdebatten i år vil meget handle om de aktuelle store kriser som klimaet og økonomien afledt af krigen i Ukraine, men også andre vigtige ting for vores samfund er på spil.

Det bliver spændende at se resultatet af valget, og hvordan det nye Folketing vil stille sig til kultur, biblioteker, digitaliseringen, livskvalitet, mental trivsel og en bred fortolkning af begrebet sundhed. DB ønsker, at debatten i valgkampen også kommer til at handle om ‘Det gode liv før døden’. Og ikke udelukkende hverken om sundhedsvæsenet i snæver forstand eller ældre eller forsvarsudgifter.

Det er vigtigt for det gode liv, at vi føler tryghed og ligeværd, ingen tvivl om det. Det er bare samtidig vigtigt at sige og have øje for, at tryghed ser forskellig ud for forskellige mennesker og befolkningsgrupper. Tryghed er forsvar for vores frihed ikke mindst i en situation med krig i Europa, tryghed er også mad på bordet og varme i radiatoren, tryghed er, at vi kan se en fremtid med muligheder for vores børn, tryghed er at kunne overskue sit liv og deltage på lige fod med sine medmennesker, tryghed er mulighed for at komme ud og opleve, gå til kulturaktiviteter eller være med i en forening. Tryghed er uden be-grænsninger at være en fuldgyldig borger i et frit demokratisk samfund.

Det er jo grundlæggende af alle disse formidabelt gode grunde, at vi hjælper Ukraine med at forsvare sig mod Ruslands overgreb og stepper op med kostbare investeringer i forsvaret for vor egen frihed under truslen mod Danmark og vore allierede.

Bibliotekets rolle i demokratiet kommer fuldstændigt og helt konkret til udtryk under en valgkamp. Bibliotekerne er mange steder brevstemmested. De stiller information og valgmulighederne til rådighed, både det som kommer direkte fra hestens egen mund, partierne og desuden – og mindst lige så vigtigt – også med det historiske perspektiv og med masser af anden baggrundsviden. Bibliotekerne faciliterer endvidere mange steder aktuelle debatter mellem kandidater eller om særlige emner.

Vi må få biblioteksrummene til at kunne det hele – og lukke op og ned for brevstemmer, hvor dette ellers kolliderer med en politisk debat.

Bibliotekerne vil, kan og skal på banen som facilitator i valgkampen og som lokalt sted for oplysning de kommende uger. Men Danmarks Biblioteksforening skal også på banen med vores egen dagsorden: Glem ikke det gode liv, glem ikke rammerne for demokratiet, glem ikke indholdet af demokratiet eller den levende debat og glem ikke kulturen. Godt valg!

Styrk bibliotekerne og Dansk Kulturliv

LEDER Endnu et budget er netop blevet vedtaget i de danske kommuner. Kort tid efter vi kunne glæde os over, at der var afsat lidt flere midler til kultur i finanslovsforslaget, ...

Ansvar for Danmark – Budgetter, besparelser og biblioteker

Alle kommuner har netop været ude i flere måneders hårde 2024 budget- forhandlinger. Besparelser langt ind i velfærden tegner sig. Nærmest bizart at se på i en tid, hvor ...

Biblioteksbrug i dag og i morgen

Hvordan bruges bibliotekerne? Det er ti år siden, at Tænketanken Fremtidens Biblioteker udkom med sin første brugeranalyse, og der er sket meget i biblioteksverdenen siden. Ti ...

Uro om Københavns biblioteker

Flere efterspurgte og populære bøger i udstillinger og udvidet onlinebetjening, men færre bøger på reolerne og færre timer med bibliotekarbetjening. Bibliotekernes aktuelle ...

Hvad mener borgmesteren?

INTERVIEW – I kølvandet på den aktuelle debat om færre bøger og ringere bemanding i Københavns biblioteker fortæller kultur- og fritidsborgmester Mia Nyegaard (B) som ...

Regeringen i Norge styrker bibliotekerne

Litteratur og læsning for alle er sammen med lige adgang til digitalt indhold er vigtigt for den norske regering. Kultur- og Ligestillingsdepartementet udvider den norske ...

Set fra MIN stol – Behov for fællesskaber: Ikke mere mere snak – nu handler vi

600.000 danskere føler sig ensomme, og tallet er stigende. Det er en stor samfundsmæssig udfordring, som bibliotekerne i Danmark har en unik mulighed for at gøre noget ved. Set ...

Nekrolog: Biblioteksvagten (1999-2023) gav borgerne svar

Biblioteksvagten afgår ved døden. De danske bibliotekers landsdækkende spørgetjeneste – en fælles læsesal på nettet – er snart en saga blot. En af de mest succesfulde ...