Vi skal til valg

Skrevet af

17. oktober, 2022
Download hele magasinet som pdf:

LEDER

Ethvert valg er en fejring af demokratiet. Derfor skal vi selvfølgelig byde folketingsvalget velkommen.

Også selvom det betyder, at en række politiske forlig indgået hen over sommeren men endnu ikke vedtaget i folketingssalen, risikerer at blive skrottet. Disse skal i overensstemmelse med traditionen genforhandles af det nye ting. Valgdebatten i år vil meget handle om de aktuelle store kriser som klimaet og økonomien afledt af krigen i Ukraine, men også andre vigtige ting for vores samfund er på spil.

Det bliver spændende at se resultatet af valget, og hvordan det nye Folketing vil stille sig til kultur, biblioteker, digitaliseringen, livskvalitet, mental trivsel og en bred fortolkning af begrebet sundhed. DB ønsker, at debatten i valgkampen også kommer til at handle om ‘Det gode liv før døden’. Og ikke udelukkende hverken om sundhedsvæsenet i snæver forstand eller ældre eller forsvarsudgifter.

Det er vigtigt for det gode liv, at vi føler tryghed og ligeværd, ingen tvivl om det. Det er bare samtidig vigtigt at sige og have øje for, at tryghed ser forskellig ud for forskellige mennesker og befolkningsgrupper. Tryghed er forsvar for vores frihed ikke mindst i en situation med krig i Europa, tryghed er også mad på bordet og varme i radiatoren, tryghed er, at vi kan se en fremtid med muligheder for vores børn, tryghed er at kunne overskue sit liv og deltage på lige fod med sine medmennesker, tryghed er mulighed for at komme ud og opleve, gå til kulturaktiviteter eller være med i en forening. Tryghed er uden be-grænsninger at være en fuldgyldig borger i et frit demokratisk samfund.

Det er jo grundlæggende af alle disse formidabelt gode grunde, at vi hjælper Ukraine med at forsvare sig mod Ruslands overgreb og stepper op med kostbare investeringer i forsvaret for vor egen frihed under truslen mod Danmark og vore allierede.

Bibliotekets rolle i demokratiet kommer fuldstændigt og helt konkret til udtryk under en valgkamp. Bibliotekerne er mange steder brevstemmested. De stiller information og valgmulighederne til rådighed, både det som kommer direkte fra hestens egen mund, partierne og desuden – og mindst lige så vigtigt – også med det historiske perspektiv og med masser af anden baggrundsviden. Bibliotekerne faciliterer endvidere mange steder aktuelle debatter mellem kandidater eller om særlige emner.

Vi må få biblioteksrummene til at kunne det hele – og lukke op og ned for brevstemmer, hvor dette ellers kolliderer med en politisk debat.

Bibliotekerne vil, kan og skal på banen som facilitator i valgkampen og som lokalt sted for oplysning de kommende uger. Men Danmarks Biblioteksforening skal også på banen med vores egen dagsorden: Glem ikke det gode liv, glem ikke rammerne for demokratiet, glem ikke indholdet af demokratiet eller den levende debat og glem ikke kulturen. Godt valg!

De kommunale budgetter og bibliotekets samfundskraft

Biblioteket skal rykkes op på dagsordenen. Budgetkataloger er på vej, og i kommunerne går drøftelserne om midler og muligheder på drift og anlæg i 2025 i gang fra april. ...

Børn fortjener bedre end en læsekrise

LEDER Det er en foruroligende kendsgerning, at mange børn i Danmark mangler evne og lyst til at læse. Ifølge de seneste PIRLS og PISA undersøgelser blandt elever på ...

Samfundets udfordring – biblioteket som svar

LEDER Folkebiblioteket er en kerneopgave for samfundet. Vi har lige taget vi hul på 2024, og her vil vi i Danmarks Biblioteksforening for alvor kigge bag om biblioteksloven fra ...

Styrk bibliotekerne og Dansk Kulturliv

LEDER Endnu et budget er netop blevet vedtaget i de danske kommuner. Kort tid efter vi kunne glæde os over, at der var afsat lidt flere midler til kultur i finanslovsforslaget, ...

Bibliotekets samfundsværdi

LEDER For mig er der er altid grund til at tale biblioteker og bøger. I sommer har begge dele fyldt godt op – bibliotekerne i medierne og bøgerne i feriebagagen. Bibliotekerne ...

Paw Østergaard Jense, formand for Danmarks Biblioteksforening, 2022 -

Tolerance eller hvad?

LEDER Danmark er et tolerant land, danskerne er tolerante. Eller rettere sådan er det billede af os selv, vi godt kan lide. Holder det? Man kan nogle gange godt blive i tvivl. ...

Paw Østergaard Jense, formand for Danmarks Biblioteksforening, 2022 -

Kære kulturminister, tillykke med jobbet

LEDER Der er megen ære i at være minister for kultur. Jakob; du har været ude og titulere dig selv som minister for demokrati og dannelse. Det er stærkt og det forpligter. ...

Rusland er en kulturnation

LEDER Det er nu et år siden den russiske invasion af nabolandet Ukraine tog sin begyndelse. Heldigvis er krigen en fiasko for Rusland. Med hjælp fra nye og gamle venner i Vesten ...