Vi skal vise folkebibliotekernes styrke frem mod kommunalvalget

Skrevet af

Steen Bording Andersen (A)

12 august, 2021

På landsplan har der i den seneste periode været en del opmærksomhed rettet mod bibliotekernes potentiale. Både i forhold til den forskel de gør mange steder, men også når det gælder de uudnyttede muligheder, de rummer. Vi har set netop dette fremhævet i både KL-udspillet Udnyt Folkebibliotekernes potentialer, i den lovdebat DB løbende har rejst og i flere nye regeringsudspil, som omtalt i min leder i sidste nummer af Danmarks Biblioteker.

Men det er ude i kommunerne, at rammerne for alvor skabes for folkebibliotekerne og for det tilbud, som borgerne får. Derfor bør vi også have øjnene stift rettet mod det forestående kommunalvalg. Vi skal sætte dagsordenen og tale bibliotekernes potentiale op for at understøtte og skabe en positiv og stærkere, bæredygtig udvikling i lokalsamfundet. Hvis altså man prioriterer bibliotekerne politisk.

Det gør vi kun i fællesskab, dér hvor vi forener de faglige og politiske kræfter omkring en fremadrettet og bæredygtig udvikling. Sådan at borgerne lokalt får mulighed for at kunne bruge bibliotekerne som rammen om både deres kulturelle og uddannelsesmæssige aktiviteter og som steder, der favner alle de aktiviteter, der kan skabe fællesskab og aktive medborgere i partnerskab med andre kræfter i kommunen.

I Danmarks Biblioteksforening har vi i foråret samlet en masse kreative folk fra bibliotekssektoren, som har spillet en række idéer ind til, hvordan vi i fællesskab sætter netop biblioteket som rammen om den politiske debat på dagsordenen. De peger på, hvordan bibliotekerne kan udvikle forskellige arrangementer, redskaber, debatter og andet, der øger den demokratiske deltagelse og debatlyst og bidrager til nye løsninger lokalt. Hvordan vi kan være med til at skabe uenighedskompetencer, så folk ikke lader være med at tage del i den nødvendige demokratiske debat, fordi de skræmmes af tonen – specielt på de sociale medier.

Dét vil vi sætte fokus på med efterårets store kampagne i biblioteksugen i uge 43. Her er vi allerede i gang med at lave “Danmarks Største Vælgermøde” den 26. oktober og starte Børnevalg.dk den 28. oktober. Og hvis I endnu ikke har udarbejdet jeres lokale arrangement, så kontakt os for tilmelding eller for at få inspiration fra nogle af alle de andre valg-aktiviteter.

Bibliotekerne gør en forskel for rigtigt mange mennesker og kan gøre det for endnu flere, hvis vi som samfund prioriterer dem. I Danmark er det i kommunerne den prioritering sker, og jeg er sikker på, at vi i fællesskab kan sætte det på dagsordenen frem mod valget i november.

Men det er nu vi skal i gang – så jeg ønsker jer alle en rigtig god valgkamp frem mod kommunalvalget den 16. november!

 

SVM-regeringen og kulturen

Den ny regering har sine første 100 dage bag sig. Hvad er dens mål for kulturen – står vi foran en regulær storhedstid, nye penge og et styrket politisk fokus? Kigger man ...

Rusland er en kulturnation

LEDER Det er nu et år siden den russiske invasion af nabolandet Ukraine tog sin begyndelse. Heldigvis er krigen en fiasko for Rusland. Med hjælp fra nye og gamle venner i Vesten ...