Indlæg af Michel Steen-Hansen

Kan BIBLIOTEKSLOVEN rumme det moderne bibliotek? Kan DET MODERNE BIBLIOTEK rummes i biblioteksloven?

Om tiden er inde til at skabe en ny bibliotekslov er et politisk spørgsmål. Vi kan blot konstatere, at siden den nuværende lov blev vedtaget i år 2000, er der sket store ...

Med børnebogen til HAY Festival på Dokk1

At Aarhus hovedbibliotek Dokk1 i år var rammen om den internationale børnebogsfestival Hay fik masser af medieomtale. Dejligt med en rigtig positiv historie om betydningen af ...

MINDEORD: Per Nyeng. 1941-2016

En af de store skikkelser i dansk biblioteksvæsen, Per Nyeng, er gået bort. Han efterlader sig markante aftryk i beskrivelsen af det moderne bibliotek. Fra 1. april 1970 til 1. ...

MINDEORD: Erland Kolding Nielsen. 1947-2017

Erland Kolding Nielsen havde viet sit liv og virke til at sikre og udvikle landets nationalbibliotek. Som direktør for Det Kongelige Bibliotek (KB) arbejdede han til stadighed ...

Bogforum 2016 slog igen rekord

I bibliotekerne har vi tradition for at samarbejde og gøre fælles front, alt sammen for at skabe gode oplevelser for borgerne. Således også på årets Bogforum, hvor Danmarks ...

Statistik 2015: Vi strømmer til bibliotekerne

Der er mange forskellige årsager til at stadig flere besøger bibliotekerne, skriver flere medier bl.a. DR. Udvidet åbningstid, iværksættercaféer, sanglege for børn, ...

eReolen er en god forretning for folagene, hvis…

Når man hen over julen oplevede den ophedede debat om eReolen.dk, kunne man næsten få den opfattelse, at denne nu var nået sit endeligt. Debatten skyldes dog nok mest, at ...

Temperaturen i bogbranchen

Tendensen med flere års faldende omsætning for forlagene lader til at være brudt. Forlagene oplever især en stigning i den del af omsætningen, der kan henføres til det ...

Højt til overliggeren

Et af startskuddene til en ny udgave af Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi stod Digitaliseringsstyrelsen for i foråret med en temadag i Industriens Hus. Det handlede ...