Indlæg af Steen Bording Andersen (A)

Når kommunen satser på biblioteket – kommer borgerne

Der er en sammenhæng mellem kommunernes fokus på bibliotekerne og budgettets størrelse i forhold til borgernes brug af bibliotekerne, viser den nyeste kulturvaneundersøgelse, ...

Bibliotekerne er borgernes indgang til verdensmålene

At bibliotekerne spiller en afgørende rolle i at skabe læselyst, står vist efterhånden klart for alle. Ligesom der ude i den kommunalpolitiske verden breder sig en opfattelse ...

Biblioteket kan være facilitator for ny dansk kulturpolitik

Jeg tror ikke kun, det er i bibliotekssektoren eller i kulturbranchen, at savnet af en landsdækkende kulturpolitik vokser, men i hele samfundet. Corona-krisen har gjort det ...

Ny kulturpolitik efterlyses

Kommunerne har en, hvorfor har staten ikke?Danmark har en række delstrategier men ikke en overordnet plan for kulturen. Det er omkring 20 år siden vi sidst fik en redegørelse, ...

Bibliotekerne er omstillingsparate og kan navigere i kriser

Corona-krisen har ændret utroligt meget ikke blot i hele vores samfund, men også i folks adfærd. Én ting har den frygtelige virus dog ikke ændret på nemlig vores lyst til at ...

Formanden har ordet

Bibliotekernes rolle blev styrket i 2019Erkendelsen af folkebibliotekernes betydning og indsatser slog igennem på flere parametre Tre resultater af Danmarks Biblioteksforenings ...

Corona-krisen og bibliotekernes aktive rolle

Vi befinder os her i begyndelsen af april 2020 i den mærkeligste situation siden 2. verdenskrig. Danmark er lukket og befolkningen stort set sendt hjem. Større forsamlinger er ...

Biblioteket er for folket og skal styrke læsning og deltagelse for demokratiet skyld

Den 5. marts fyldte biblioteksloven 100 år og i den anledning bragte JP en kronik den 4. marts af Camilla-Dorthea Bundgaard, som ved besøg på folkebiblioteket ikke kunne finde ...

Loven om biblioteker 100 år

Midt i det moderne danske demokratis største krise vedtog man for 100 år siden en bibliotekslov. Lige efter første verdenskrigs afslutning, midt mellem et flertal af danskere i ...