Årgang 2011, Nr. 5

Den tilgængelige og nære biblioteksbetjening i landdistrikter

For hundrede år siden fandtes der bogsamlinger eller sognebiblioteker i halvdelen af de ca. 1700 danske landsogne. I dag findes der hovedbiblioteker i alle 98 danske kommuner, og ...

Multimediehuset i Aarhus modtager flot milliondonation

En donation på 17,4 mio. kroner fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal vil skabe fornemme rammer for såvel voksne som børns fremtidige ...

Københavns nye ikon-bibliotek i Nordvestkvarteret

I de senere år har der internationalt været stor interesse for bibliotekernes rolle som “placemaker” i byudviklingen, både som arkitektoniske ikoner, som ...

Informations- og kulturprofil trækker unge til Det Informationsvidenskabelige Akademi

Ansøgningerne til de videregående uddannelser slog alt i år og nåede op omkring 75.000. Rekordmange blev optaget; 57.000 kom ind. Heraf godt 27.000 på universiteterne. Også ...

Grønne biblioteker i Seattle

Der satses for tiden år kraftigt på grønnere byggeri og drift, også på biblioteksområdet. Seattle er berømt langt ud over USA for sit unikke og skulpturelle hovedbibliotek ...

Library of Birmingham – et fyrtårn i verdensklasse

Kranføreren bruger 20 minutter på sin opstigning, før han når slutdestinationen i kranhuset 90 meter over Birmingham bycentrum med udsigt over Midland regionen. Herfra må han ...

DDB Sommerstatus – Fire skud fra hoften

Politisk er en rapport på vej – et beslutningsgrundlag til KL’s bestyrelse og Kulturministeriet for projektet som sådan – der udarbejdes i fællesskab af ...

ALA 2011 i New Orleans

ALA’s store konference foregik 23.-28. juni i år i New Orleans. Med sine 30.000 deltagere sætter et så stort årsmøde naturligvis sit præg på en by. New Orleans ...

Hvad bruger vi biblioteket til?

Et af redskaberne til at vurdere kommunernes biblioteker og deres virksomhed på er den årlige biblioteksstatistik; den udkommer hvert år i juli. Hidtil varetaget af Styrelsen ...