Årgang 2011, Nr. 5

DDB Sommerstatus – Fire skud fra hoften

Politisk er en rapport på vej – et beslutningsgrundlag til KL’s bestyrelse og Kulturministeriet for projektet som sådan – der udarbejdes i fællesskab af ...

ALA 2011 i New Orleans

ALA’s store konference foregik 23.-28. juni i år i New Orleans. Med sine 30.000 deltagere sætter et så stort årsmøde naturligvis sit præg på en by. New Orleans ...

Hvad bruger vi biblioteket til?

Et af redskaberne til at vurdere kommunernes biblioteker og deres virksomhed på er den årlige biblioteksstatistik; den udkommer hvert år i juli. Hidtil varetaget af Styrelsen ...

EBLIDA og lobbyismen

Da EBLIDA for næsten 20 år siden blev grundlagt, var det, fordi man også dengang så betydningen af at have en fælles europæisk organisation, der kunne stå værn om ...

Er der censurforslag på vej i EU?

I disse dage deltager jeg i EBLIDAs (European Bureau of Library, Information and Documentation Associations) årlige konference. Fra Danmarks Biblioteksforening deltager vores ...

Vidste du, at RFID gør selvbetjening nemmere?

Når bibliotekerne i dag i stigende udstrækning kan arbejde med selvbetjening f.eks. i forbindelse med udlån og aflevering, beror det i høj grad på bibliotekets brug af ...

Tænk som gæst – optræd som vært!

Medarbejdere, ledere – alle er kommet på arbejde i Aalborg og skal nu lære at agere som den gode vært for bibliotekets brugere. I et nyt projekt er opgaven systematisk at ...

Mr. børnebibliotekar stopper

Spænding og en anelse skepsis. Det var den følelse, mange af medarbejderne her havde i foråret 2000. Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig havde netop ansat “Mr. ...

Der er noget på SPIL i Skive

De samler, bytter og spiller forskellige kort inden for genren fantasy kortspil. Magic the Gathering eller bare Magic, som et af disse spil hedder, er det ældste. Siden det blev ...