Årgang 2012, Nr. 2

Tværkommunalt udbud af ét folke- og skolebibliotekssystem – er det en god idé?

Gennem et halvt år har en gruppe på godt 80 kommuner arbejdet sammen med Kommunernes it-fællesskab KOMBIT på at forberede et tværkommunalt udbud på et it-system til skole- ...

Skru op for biblioteket

På landsplan vokser antallet af åbne delvist selvbetjente biblioteker. Når biblioteket er selvbetjent og brugerne er på egen hånd, understreges behovet for at finde nye ...

NOTA går nye veje

NOTA, det tidligere Danmarks Blindebibliotek, som står for biblioteksservice til blinde og svagtseende m.fl. med bl.a. portalen E17 har et overbygningsudvalg, hvor DB’s ...

Større søgning til IVA. Beretning 2011

Det Informationsvidenskabelige Akademi (IVA) fortsatte i 2011 markant den ny-orientering og udvikling af institutionens identitet, der blev påbegyndt i 2009, og som for alvor tog ...

Kompetenceudvikling, licenser, DDB og projekter i 2011

Danmarks Biblioteksforening har én plads i Biblioteksrådet, som jeg er udpeget til. Her behandles generelle bibliotekspolitiske og biblioteksfaglige spørgsmål i forbindelse ...

Bibliotekerne gør det godt. Kulturstyrelsens Beretning 2011

Styrelsens udviklingsindsats overfor folkebibliotekerne følger de 22 anbefalinger i rapporten Folkebibliotekerne i vidensamfundet fra 2010. Der er iværksat aktiviteter for ...

Venstreprofilen II: Eyvind Vesselbo

Eyvind Vesselbo er folketingsmedlem for partiet Venstre og også aktiv i kommunalpolitik. Han er 1. viceborgmester og formand for Kultur- og Fritidsudvalget i Gentofte. Vesselbo ...

Venstreprofilen I: Lisbet Rosendahl

Lisbet Rosendahl, 2. viceborgmester og formand for Kultur- & Fritidsudvalget, trådte ind i Varde byråd første gang i 2002 for Venstre, hvor hun i dag sidder på sin tredje ...

Vi vil kultur!

Kultur og kunst kan som bekendt ikke forklares eller begrundes med argumenter om nytteværdi. På den anden side er der vel næppe tvivl om, at kultur spiller en vigtig rolle i ...