Årgang 2015, Nr. 5

IFLA: En uforglemmelig oplevelse

Om mig: Nystartet bibliotekar på Dokk1 med forhenværende arbejdsplads på Sønderborg Bibliotekerne. Turen til verdenskongressen IFLA 2015 blev mulig gennem et rejselegat fra DB ...

IFLA: Spændende chance til at styrke opsøgende biblioteksarbejde

Sektionens vigtigste formål er at støtte tilvejebringelsen af biblioteksservice og læsefremmende initiativer for børn og unge i hele verden. Det var med nysgerrighed, jeg ...

IFLA: Vigtigt at involvere sig

IFLA er på godt og ondt er en stor organisation, som dækker hele bibliotekssektoren. Det er inspirerende og lærerigt at høre, hvad der sker i Asien, Afrika og Australien, men ...

Libraries: A Call to Action

Gennem sine to år som president-elect har Donna Scheeder, tidligere Library of Congress, været utrolig aktiv i IFLA og i relation til det internationale arbejde med at få ...

IFLA: Dynamic Libraries: Access, Development and Transformation

FN 2030-Agendaen med 15 års mål for bæredygtig samfundsudvikling, netop vedtaget, fyldte meget i både plenarmøder og debatter på de utallige delmøder. Og i den sammenhæng ...

Flygtningestrømmen og de svenske og danske biblioteker

Sverige/Danmark. I regeringserklæringen ved åbningen af riks-dagen d. 15. september varslede statsminister Stefan Löfven en indkaldelse til national samling – Sverige ...

Biblioteksmæssig deroute i Johannesburg

Sydafrika. Set med afrikansk målestok har det sydafrikanske biblioteksvæsen i adskillige år placeret sig i forreste led. Og både i 2007 (Durban) og 2015 (Cape Town) var ...

Obamas eftermæle

USA. Mens Barack Obama i sin anden præsidentperiode er energisk optaget af at gennemføre nogle af de løfter, han afgav forud for valget i 2008 og med at skabe mere tålelige ...

DOKK1 – En hjørnesten i byens nye havnefront

Prolog For hundrede år siden var bugten og Aarhus tæt forbundet. Strandlinjen gik helt op til byen kun adskilt af Kystvejen og jernbanen. Promenader, livlige havnekajer og ...