2020

Corona-krisen og bibliotekernes aktive rolle

Vi befinder os her i begyndelsen af april 2020 i den mærkeligste situation siden 2. verdenskrig. Danmark er lukket og befolkningen stort set sendt hjem. Større forsamlinger er ...

Loven om biblioteker 100 år

Midt i det moderne danske demokratis største krise vedtog man for 100 år siden en bibliotekslov. Lige efter første verdenskrigs afslutning, midt mellem et flertal af danskere i ...

ORDfest. En børnekulturfestival i Esbjerg

Pædagogstuderende og børnehavebørn deltager hvert år i et omfattende sprog- og læseinitiativ: ORDfest.Her i 2020 deltager 400 børn og 100 pædagogstuderende i ORDfest. ...

Bag om statistikken. Replik til Casper Hvenegaard Rasmussen.

Indledningsvis mener jeg, at det er en relevant diskussion, som Casper Hvenegaard Rasmussen (CHR) rejser, og jeg synes som ham, at initiativer som Allerøds og Lyngby-Taarbæks er ...

Debat: Faldende udlånstal. Skal vi male fanden på væggen?

Hvordan ser det egentlig ud med biblioteksstatistikken – og særligt udlånstallene i et længere perspektiv? Hvad betyder et retvisende billede af bibliotekernes faktuelle ...

10 udfordringer til 20’erne

I dette årtis første nummer af Danmarks Biblioteker må det være passende at gøre sig nogle overvejelser om nogle af de udfordringer, der tegner sig. Nogle megatrends er meget ...

Biblioteket, loven & fællesskabet – ny artikelserie

Lov om biblioteksvirksomhed, i daglig tale biblioteksloven, fylder 100 år den 5. marts som nævnt i lederen. Begivenheden markeres på forskellig vis året igennem. Blandt andet ...

Digitalisering af lånesamarbejdet. Biblioteket, loven & fællesskabet – artikelserie

Tusindvis af bøger cirkulerer hvert år mellem landets biblioteker og bidrager til en effektiv og smidig biblioteksservice til landets borgere. Enten fordi bogen ikke er hjemme ...

Bøger er noget, vi læser – og lytter til

Det danske bogmarked og borgernes litteraturforbrug er som bekendt under ændring. Til at holde øje med udviklingen i 2019-2022 nedsatte tidligere kulturminister Mette Bock (LA) ...