Årgang 2021, Nr. 5

Synspunkter og debat. DB Kulturkonference 2021 “Kulturens Værdi”

– Velkommen til en dag med ny kriseviden og nye udviklingsperspektiver, som de tegner sig lige nu. Vi håber den kan bidrage med ny inspiration til arbejdet i jeres egne ...

Nye Bymidter. Hvordan vil covid-19 ændre fremtidens fælles byrum og mødesteder?

En coronakrise har givet målsætningen om at se på landets bymidter og deres betydning for fællesskab og sammenhængskraft ekstra relevans som følge af stigende e-handel og ...

Seks forslag – med lokalpolitisk betydning – til en ny dansk kulturpolitik

To politikere, Ellen Trane Nørby (Venstre) og Stephan Kleinschmidt (Sydslesvigsk Parti), begge borgmesterkandidater i Sønderborg Kommune ved Kommunalvalget 16. november 2021, ...

Kulturens Værdi. DB Kulturkonference 2021

Borgerne ændrer adfærd, hvad skal vi satse på? Viden om menneskers adfærdsmønstre og nye løsninger er helt afgørende for et velfungerende og stærkt dansk samfund – ...

Kulturens Analyseintitut – en fælles opgave for dansk kulturliv

Kulturens Analyseinstitut er en fælles opgave for dansk kulturliv bredt og for den nye alliance Dansk Kulturliv, og det skal udvikles sammen MED kulturlivet og ikke kun FOR ...

Strategisk Folkebiblioteksmøde 2021

Som noget nyt inviterer Centralbibliotekerne til Strategisk Folke- biblioteksmøde den 4. og 5. november i Vingsted Centret ved Vejle.Mødet vil være tilbagevendende og hvert år ...

Rammen om den demokratiske samtale er udfordret

Vi oplever konstant debat om, hvordan de sociale medier, digitalisering, en hård tone i debatten og markante ændringer i vores medieforbrug og medievaner udfordrer den ...

Deichman – Årets folkebibliotek

Efter at have forceret først et heftigt felt med 32 potentielle biblioteksemner og siden fem nominerede fik Oslos nye hovedbibliotek Deichman Bjørvika prisen: Public Library of ...