Tema: Høringssvar

Kommentar til fornyet høring om forslag til epidemiloven jf. høringsbrev af 22.12.2020

Til Sundheds- og Ældreministeriet Høring over udkast til Forslag til lov om epidemier m.v. Kommentar til fornyet høring om forslag til epidemiloven jf. høringsbrev af ...

Kommentar til Forslag til Lov om epidemier m.v. (epidemiloven) jf. høringsbrev af 09.10.2020

Høring over udkast til Forslag til lov om epidemier m.v. Kommentar til Forslag til Lov om epidemier m.v. (epidemiloven)jf. høringsbrev af 09.10.2020 Som led i (epidemi)loven om ...

Svar vedr.: Høring over forslag til ændring af lov om biblioteksvirksomhed

Svar vedr.:  Høring over forslag til ændring af lov om biblioteksvirksomhed (Kommunalt ansvar for en række opgaver vedr. den nationale bibliotekskatalog) Danmarks ...

Svar vedr.: Høring over Europa-Parlamentets holdning til direktivforslag om ophavsret på det digitale marked

Svar vedr.: Høring over Europa-Parlamentets holdning til direktivforslag om ophavsret på det digitale marked Danmarks Biblioteksforening og følgende øvrige organisationer i ...

Vedr.: Høring om lov om ændring af lov om folkeskolen (Mulighed for at oprette talentklasser i musik og integrerede biblioteker) jf. brev af 11.juni 2018

Danmarks Biblioteksforening og Bibliotekernes Dialogforums andre organisationer – Bibliotekarforbundet, HK Kommunal og KFPLC, DFFU samt Bibliotekschefforeningen – ...

Svar vedr.: Høring over forslag til bekendtgørelse om Biblioteksafgiften

Danmarks Biblioteksforening (DB) takker på vegne af Biblioteksparaplyens organisationer* for anledningen til at tilkendegive organisationernes synspunkter og vurderinger i ...

Svar vedr.: Høring over Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ophavsret på det digitale indre marked

KulturministerietNybrogade 21203 København KAtt. Lasse Lau Nielsen Svar vedr.: Høring over Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ophavsret på det digitale ...

Høringssvar over forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv og forordning vedr. gennemførelse af Marrakesh-traktaten om syns- og læsehandicappedes adgang til litterære værker mv.

KulturministerietNybrogade 21203 København KAtt. Nicky Valbjørn Trebbien Danmarks Biblioteksforening takker for muligheden for at afgive høringssvar i forbindelse med ...

Høringssvar: Næste generation Digital Post

Til Digitaliseringsstyrelsen Tak for muligheden for at kommentere på Næste generation Digital Post. Vedlagt Danmarks Biblioteksforenings svar. Det sendes på vegne af ...