Indlæg om Digitalisering

Frugtbar dialog om digitale løsninger

Danmarks Biblioteksforening afholdt mandag den 24. september dialogmøde om de digitale bibliotekstjenesters fremtid. Hør kulturminister Uffe Elbæks indledende tale til ...

Borgerne skal også have digital kultur!

Bibliotekernes primære opgave er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet. Det står mejslet i biblioteksloven, og opgaven løses kun, når bibliotekernes tilbud ...

Biblioteker og IT-kompetencer

Danmarks Biblioteksforening (DB) har fået gennemført en undersøgelse af befolkningens holdning til de danske folkebiblioteker. Moos-Bjerre Analyse og Epinion har i samarbejde ...

Offentlig selvbetjening fejler uden bibliotekerne

Ny undersøgelse viser, at op imod million danskere har søgt hjælp på biblioteket, for at få hjælp til at bruge offentlige digitale selvbetjeningsløsninger. Undersøgelsen ...

Stop den digitale panik!

Der er i den seneste tid fra kommerciel side blevet stillet spørgsmålstegn ved, om hvorvidt bibliotekernes eksisterende digitale tjenester indenfor musik og litteratur, bl.a. ...

Er Danmark klar til de digitale udfordringer?

”I Danmarks Biblioteksforening bakker vi op om visionen for det digitale Danmark, og derfor har vi den omfattende digitaliseringsplan som overordnet emne på vores årsmøde ...

Folketingets Høring om offentlig digitalisering og kommunal IT

Folketingets Kommunaludvalg har i dag haft åben høring om offentlig digitalisering og kommunal IT i Landstingssalen på Christiansborg. Blandt flere oplægsholdere var ...

Bibliotekerne er nøglen til det digitale samfund

I 1930 slog bibliotekerne igennem som folkets biblioteker. Det var en udvikling der naturligt var kommet med demokratiseringen og industrialiseringen, hvilket alt sammen krævede ...

Vejen frem for det digitale Danmark: undtagelser eller læring?

Al kommunikation mellem borgerne og staten skal være 100% digital i 2015. Sådan lyder visionen fra det offentlige, både for at effektivisere og for at skabe bedre service for ...