Indlæg af Leif Andresen

Pandemien og bibliotekerne. Brugerne på vej tilbage

Kommentar til folkebiblioteksstatistikken for 2021 – og et kig på tendenserne for 2022. Det begynder desværre at blive en vane i denne årlige kommentar til ...

MARC 50 år i Danmark

Fælles formater er nøglen til dagens biblioteker og med indførelsen af MARC-formatet i Danmark i 1972 blev de bibliografiske data standardiserede. Grundlaget for udveksling af ...

Rigsbibliotekar i en brydningstid

Mindeord: Morten Laursen Vig. Som rigsbibliotekar var Morten Laursen Vig (1930-2022) en central person i en overgangsperiode for dansk biblioteksvæsen. Efter nedlæggelsen af ...

Bruger vi biblioteket i al slags vejr?

Vejrets betydning for brug af biblioteket: Ny undersøgelse af sammenhængen mellem biblioteksbesøg, udlån og vejret udført af Det Digitale Folkebibliotek med støtte fra ...

Det digitale stiger fortsat men den trykte bog vejer stadig tungest

Nedlukningerne fra marts 2020 og igen fra december 2020 forstærkede den digitale udvikling for danskernes bogkøb, bibliotekslån og læsning. Bogpanelet udgav november 2021 sin ...

Flot værk om bibliotekernes historie – Dansk Bibliotekshistorie

Med Dansk Bibliotekshistorie anno 2021 foreligger en flot samlet fremstilling af danske bibliotekers historie omfattende alle dele af biblioteksvæsenet. Bind 2 Biblioteker for ...

Markante og forventede forskydninger i biblioteksmønstret. Statistik 2020 med kommentarer

Nedlukninger og restriktionsperioder som følge af covid-19 pandemien gør naturligvis, at folkebiblioteksstatistikken for 2020 ikke er spor typisk. Først og fremmest er det det ...

Det digitale stiger – og bogen holder skansen

Bogen som medieformat er langt fra død eller i fare for at forsvinde i Danmark, viser Bogpanelets årsrapport. Den viser også, at bogforbruget og læsevaner fortsat undergår en ...

Årsstatistikken for 2019: Justering af biblioteksudgifter pr. indbygger, sept. 2020

Danmarks Statistik offentliggjorde 8. juli i år de samlede statistik-oplysninger for folkebibliotekerne – og den 18. september 2020 en justering af økonomital. Den nu ...