Magasiner

DBs magasin ‘Danmarks Biblioteker’ udkommer 6 gange årligt.

Deadlines, medieblad, abonnement og anden praktisk information.

Se tidligere udgaver af Danmarks Biblioteker som pdf her.

2012 - Årgang 2012, Nr. 5

Stop den digitale panik

I forsommeren var der i medierne en voldsom debat om, hvad bibliotekerne skal stille til rådighed for borgerne, når det gælder digitale materialer som f.eks. e-bøger. Det fik ...

2012 - Årgang 2012, Nr. 5

Fokus på ikke-brugere på Fyn

Folkebibliotekssektoren står de kommende år over for store udfordringer og behov for udvikling. Selv om forskellige undersøgelser over tid har vist, at folkebibliotekets ...

2012 - Årgang 2012, Nr. 5

Formidling i kort format

KøgeBibliotekerne har i øjeblikket 51 abonnenter, som modtager SMS-anbefaling hver 2. uge. At servicen har effekt bliver allermest tydelig for os, når en låner få timer efter ...

2012 - Årgang 2012, Nr. 5

Ingen e-adgang uden kvalitetsvurdering

Helt centralt i relanceringen af Litteratursiden bliver nemlig en langt tættere forbindelse mellem litteraturformidling og lån af digitalt materiale, e-bøger og ...

2012 - Årgang 2012, Nr. 5

Randers Bibliotek runder 150 år

I 1862 oprettede otte borgere i Randers et folkebibliotek. Biblioteket var foreningsdrevet. Bibliotekets formålsparagraf var: “at skaffe Byens uformuende Indvaanere fri ...

2012 - Årgang 2012, Nr. 5

Poesi, Ro og Rock n’roll

En stor, rå hal med 4 tons sand på gulvet, et par tusinde kasserede bøger fordelt på kubeformede siddepodier, en interaktiv poesimaskine og en videoinstallation med syv ...

2012 - Årgang 2012, Nr. 5

Mod et bibliotek i superligaen

Vi er stolte af vores bibliotek på Frederiksberg – men vi er nået dertil, hvor der skal tages skridt til at sikre, at vi også fremover kan være stolte. Kalkulen er ...

2012 - Årgang 2012, Nr. 5

Ørestadens nye kraftcenter

Multifunktionalitet og partnerskaber er kodeord for det nye Ørestad Bibliotek, der blev indviet 7. juni 2012. Ørestad Bibliotek, et kombineret folke- og skolebibliotek, under ...

2012 - Årgang 2012, Nr. 5

Ørestad Bibliotek. En del af byens rum

Ørestaden er Københavns nye bydel. Som en 6. finger på fingerplanen strækker den sig som et slips langs vestsiden af Amager. Her forbinder metroen Ørestadens fire kvarterer: ...