Magasiner

2012 - Årgang 2012, Nr. 4

Nyt bibliotek på Nygårds Plads i Brøndby Kommune

Faktisk er der tale om, at biblioteket vender hjem fra en periode i eksil, mener kulturudvalgsformanden. Grundlaget for det hele er den nye lokalplan for Nygårds Plads ved ...

2012 - Årgang 2012, Nr. 4

De designer fremtidens bibliotek!

Hvorfor et designprojekt?  “Vi mangler i høj grad at modernisere Vejle Bibliotek. Vi forventer med dette projekt at kunne ‘forvandle’ biblioteket, så det ...

2012 - Årgang 2012, Nr. 4

Biblioteket & Mig: En verden af viden

Anja Philip, udpeget som Forbrugerrådets formand fra april i år, er ivrig biblioteksbruger. 'Danmarks Biblioteker' har inviteret hende til at deltage i bladets løbende ...

2012 - Årgang 2012, Nr. 4

Tænketank for fremtidens biblioteker rykker nu

Hvis vi fortsat skal udvikle bibliotekerne til gavn for samfundet, bliver vi nødt til at gøre det i fællesskab. Vidensamfundets bibliotek står i en situation, hvor de vilkår, ...

2012 - Årgang 2012, Nr. 4

EBLIDA konference om demokrati i ny medievirkelighed

I anledning af det danske formandskab for EU afholdt den europæiske copyright- og biblioteksorganisation EBLIDA sin 20-års jubilæumskonference i København fredag den 11. maj ...

2012 - Årgang 2012, Nr. 4

Biblioteket er ikke i krise

Det kan godt være, at bibliotekerne suger på lappen, men de er ikke i krise. De er både velfungerende og i front, når det handler om innovation og nytænkning af service i det ...

2012 - Årgang 2012, Nr. 4

Personalet løb med udliciteringen. Fra biblioteksfronten i svenske Nacka

Mens det – endnu – er stærkt begrænset, hvad der på folkebiblioteksområdet i Danmark har været af entrepriseforsøg og udliciteringer af biblioteksdriften til ...

2012 - Årgang 2012, Nr. 4

En bedre fremtid for børn og unge

Biblioteker spiller en vigtig rolle for børns udvikling. Det viser alle erfaringer og mange undersøgelser underbygger dette. En af de nyeste undersøgelser er Danmarks ...

2012 - Årgang 2012, Nr. 2

Tværkommunalt udbud af ét folke- og skolebibliotekssystem – er det en god idé?

Gennem et halvt år har en gruppe på godt 80 kommuner arbejdet sammen med Kommunernes it-fællesskab KOMBIT på at forberede et tværkommunalt udbud på et it-system til skole- ...