Magasiner

DBs magasin ‘Danmarks Biblioteker’ udkommer 6 gange årligt.

Deadlines, medieblad, abonnement og anden praktisk information.

Se tidligere udgaver af Danmarks Biblioteker som pdf her.

2012 - Årgang 2012, Nr. 5

Mod et bibliotek i superligaen

Vi er stolte af vores bibliotek på Frederiksberg – men vi er nået dertil, hvor der skal tages skridt til at sikre, at vi også fremover kan være stolte. Kalkulen er ...

2012 - Årgang 2012, Nr. 5

Ørestadens nye kraftcenter

Multifunktionalitet og partnerskaber er kodeord for det nye Ørestad Bibliotek, der blev indviet 7. juni 2012. Ørestad Bibliotek, et kombineret folke- og skolebibliotek, under ...

2012 - Årgang 2012, Nr. 5

Ørestad Bibliotek. En del af byens rum

Ørestaden er Københavns nye bydel. Som en 6. finger på fingerplanen strækker den sig som et slips langs vestsiden af Amager. Her forbinder metroen Ørestadens fire kvarterer: ...

2012 - Årgang 2012, Nr. 5

Er der en rød tråd?

DBC er i disse år dybt engageret i en migreringsproces, der skal bringe vores tunge infrastruktur-systemer – først og fremmest DanBib og bibliotek.dk – over i en ...

2012 - Årgang 2012, Nr. 5

Hvad sker der i Kulturstyrelsen?

Biblioteksområdet i Kulturstyrelsen har i foråret været præget af vinterens fusion. ”Vi er ved at finde os til rette i de nye organisatoriske rammer”, lød det fra ...

2012 - Årgang 2012, Nr. 5

Landets mest benyttede kulturtilbud – statistik 2011

Danmarks Biblioteksforening bringer også i år tre oversigter over landets kommuner. Udlån pr. indbygger, udlån pr. personaleenhed og biblioteksudgift pr. indbygger. ...

2012 - Årgang 2012, Nr. 5

Hvad skaber et ungt bibliotek?

Et enestående bibliotekskoncept kombineret med nye, attraktive faciliteter er et godt udgangspunkt, men gør det langt fra alene, fastslår Benthe Hansen, bibliotekschef i ...

2012 - Årgang 2012, Nr. 5

Et ungt bibliotek

Hjørring Bibliotek kan med rette kalde sig et ungt bibliotek. Dels er hovedbiblioteket for Hjørring Kommune kun fire år gammelt, dels har biblioteket ved flere undersøgelser ...

2012 - Årgang 2012, Nr. 5

eKurser.nu – en vigtig brik i bibliotekernes læringsindsats

Hvordan ansøger man digitalt om blåt sygesikringskort? Hvordan downloader man musik til mobilen? Og hvordan kobler man en pc til en fladskærm? Dette er blot nogle få eksempler ...