Magasiner

DBs magasin ‘Danmarks Biblioteker’ udkommer 6 gange årligt.

Deadlines, medieblad, abonnement og anden praktisk information.

Se tidligere udgaver af Danmarks Biblioteker som pdf her.

2012 - Årgang 2012, Nr. 7

Medborgercentre med spændende fremtidsperspektiver

Folkebibliotekerne er helt oplagte aktører, når det handler om at få de gode ressourcer hos beboerne i socialt udsatte boligområder til at blomstre og dermed fremelske aktivt ...

2012 - Årgang 2012, Nr. 7

10 bud på fremtidens bibliotek

Man kunne mærke denne fantastiske og særlige ENERGI, fortalte en af de inviterede gæster ved ‘final presentations’ på den nordiske camp i Oslo, 25. september 2012. ...

2012 - Årgang 2012, Nr. 6

De unge er vilde med biblioteket

Igen i år har Danmarks Biblioteksforening benyttet sommeren til at få lavet en større opinionsundersøgelse. Også i år er det opsigtsvækkende resultater, undersøgelsen ...

2012 - Årgang 2012, Nr. 6

Hvad sker der med eReolen.dk

Fronterne er tilsyneladende trukket skarpt op, efter at en ny brugerundersøgelse foretaget af Greens Analyseinstitut for Børsen 23.8. 2012 viser, at kun en tredjedel af ...

2012 - Årgang 2012, Nr. 6

IFLA 2012 Helsinki

Biblioteker – en drivkraft for forandring, hedder IFLA præsidentens tema. – Forandring stimuleres af bibliotekerne i deres egenskab af at være inspirerende og ...

2012 - Årgang 2012, Nr. 6

Mere uddannelse betyder øget brug af bibliotekernes digitale tilbud

To ud af tre danskere kommer på biblioteket én eller flere gange om året, viser ny undersøgelse.  Faktisk kommer fire ud af ti en eller flere gange hver måned. Og de ...

2012 - Årgang 2012, Nr. 6

Skal bibliotekerne uniformeres?

Som man kunne læse i Danmarks Biblioteker nr.5, 2012, har vi i Aalborg, sammen med Herning og Silkeborg som følgebiblioteker, netop gennemført et større serviceprojekt med ...

2012 - Årgang 2012, Nr. 6

Fyn debatterer gratisprincip

Næsten hver tredje af de fynske kommunalpolitikere går ind for brugerbetaling på biblioteket. Det viser en rundspørge foretaget af Fyens Stiftstidende. Dermed stiller de ...

2012 - Årgang 2012, Nr. 6

Ægte fusion i Næstved Kommune

Borgerservice indgår allerede nu i stort omfang som service på danske biblioteker. En undersøgelse fra Danmarks Biblioteksforening i 2011 viste, at 2/3 af de danske biblioteker ...