Magasiner

DBs magasin ‘Danmarks Biblioteker’ udkommer 6 gange årligt.

Deadlines, medieblad, abonnement og anden praktisk information.

Se tidligere udgaver af Danmarks Biblioteker som pdf her.

2012 - Årgang 2012, Nr. 4

Personalet løb med udliciteringen. Fra biblioteksfronten i svenske Nacka

Mens det – endnu – er stærkt begrænset, hvad der på folkebiblioteksområdet i Danmark har været af entrepriseforsøg og udliciteringer af biblioteksdriften til ...

2012 - Årgang 2012, Nr. 4

En bedre fremtid for børn og unge

Biblioteker spiller en vigtig rolle for børns udvikling. Det viser alle erfaringer og mange undersøgelser underbygger dette. En af de nyeste undersøgelser er Danmarks ...

2012 - Årgang 2012, Nr. 2

Tværkommunalt udbud af ét folke- og skolebibliotekssystem – er det en god idé?

Gennem et halvt år har en gruppe på godt 80 kommuner arbejdet sammen med Kommunernes it-fællesskab KOMBIT på at forberede et tværkommunalt udbud på et it-system til skole- ...

2012 - Årgang 2012, Nr. 2

Skru op for biblioteket

På landsplan vokser antallet af åbne delvist selvbetjente biblioteker. Når biblioteket er selvbetjent og brugerne er på egen hånd, understreges behovet for at finde nye ...

2012 - Årgang 2012, Nr. 2

NOTA går nye veje

NOTA, det tidligere Danmarks Blindebibliotek, som står for biblioteksservice til blinde og svagtseende m.fl. med bl.a. portalen E17 har et overbygningsudvalg, hvor DB’s ...

2012 - Årgang 2012, Nr. 2

Større søgning til IVA. Beretning 2011

Det Informationsvidenskabelige Akademi (IVA) fortsatte i 2011 markant den ny-orientering og udvikling af institutionens identitet, der blev påbegyndt i 2009, og som for alvor tog ...

2012 - Årgang 2012, Nr. 2

Kompetenceudvikling, licenser, DDB og projekter i 2011

Danmarks Biblioteksforening har én plads i Biblioteksrådet, som jeg er udpeget til. Her behandles generelle bibliotekspolitiske og biblioteksfaglige spørgsmål i forbindelse ...

2012 - Årgang 2012, Nr. 2

Bibliotekerne gør det godt. Kulturstyrelsens Beretning 2011

Styrelsens udviklingsindsats overfor folkebibliotekerne følger de 22 anbefalinger i rapporten Folkebibliotekerne i vidensamfundet fra 2010. Der er iværksat aktiviteter for ...

2012 - Årgang 2012, Nr. 2

Venstreprofilen II: Eyvind Vesselbo

Eyvind Vesselbo er folketingsmedlem for partiet Venstre og også aktiv i kommunalpolitik. Han er 1. viceborgmester og formand for Kultur- og Fritidsudvalget i Gentofte. Vesselbo ...