2014

Makerspaces i USA og i Randers

De seneste år har konceptet makerspace vundet indpas i flere danske bibliotekarers bevidsthed og på flere danske biblioteker som projekttilbud. Makerspace har som begreb været ...

Det performative rum og makerspaces

Et af de senere års vigtige indspark til debatten om folkebibliotekets rolle og opgaver i det 21. århundrede er Folkebibliotekerne i vidensamfundet, en rapport udgivet af ...

Just make it!

Sæt mennesker sammen, der har lyst til at skabe noget i fællesskab – og gå så i gang. Omtrent sådan kunne en meget forenklet opskrift på et makerspace lyde. Overalt i ...

IFLA Trends

Rapporten er inddelt i fem trends, formuleret som udsagn om nogle af de helt centrale udfordringer, alle skal holde øje med, når informationsmængderne vokser og nye teknologier ...

Guerilla marketing – i krig med de unge

Som nyansat i et vikariat ved Silkeborg Bibliotekerne blev jeg Dag 10 kaldt ind på chefens kontor. “Jeg kunne godt tænke mig at eksperi- mentere med guerilla ...

‘Det går nok alt sammen’ er ikke længere nok

Bibliotekspersonalet inkl. biblioteksledere bør have en ambition om at blive kommunens vigtigste ressource i forhold til folkeoplysning samt borger- og kulturformidling i bred ...

Klassiker 2014 Gustav Wied

I efteråret er det 100 år siden, at en af Danmarks store forfattere, Gustav Wied, døde i Roskilde. Med et skarpt øje for den karakterskabende replik, med megen humor og ironi ...

De valgte også biblioteket

Danske kommunalpolitikere vil biblioteket. Det vidner Danmarks Biblioteksforenings netop overståede regionale valg af politikere til Repræsentantskabet klart om. Her stod ...

Hvor bæredygtige er danske biblioteker?

Grøn, grønnere grønnestEn ud af fire danske kommuners folkebiblioteker har en grøn politik for driften. I hvert 7. er der taget miljøhensyn, når det handler om ...