Årgang 2017, Nr. 1

MINDEORD: Per Nyeng. 1941-2016

En af de store skikkelser i dansk biblioteksvæsen, Per Nyeng, er gået bort. Han efterlader sig markante aftryk i beskrivelsen af det moderne bibliotek. Fra 1. april 1970 til 1. ...

MINDEORD: Erland Kolding Nielsen. 1947-2017

Erland Kolding Nielsen havde viet sit liv og virke til at sikre og udvikle landets nationalbibliotek. Som direktør for Det Kongelige Bibliotek (KB) arbejdede han til stadighed ...

Biblioteks Impact

Med tilskud fra DEFF (Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek) har Roskilde Universitetsbibliotek i et projektsamarbejde 2015-2016 med Syddansk Universitets- bibliotek ...

ANDRE BIBLIOTEKER: Om landet der lukkede sine biblioteker

Men ét forhold er kendt: Den stærkt enevældige præsident, Niyazov, erklærede i 2005, at da ingen i landet læste, skulle man lukke alle biblioteker uden for hovedstaden ...

Kan bibliotekerne gøre en forskel for ældre ensomme mennesker?

Vi ved fra forskningen, at effekten af et aktivt ældreliv og antallet af sociale relationer har en positiv indflydelse på ældres generelle sundhedstilstand og livskvalitet. Men ...

Styrk læsning afhjælp læsehandicaps

"At bibliotekets dør er åben betyder ikke, at der er lige adgang!" Målgruppen kommer ikke på biblioteket af sig selv. Der er behov for både politisk og i bl.a. ...

Den trykte bog har det ganske godt – sådan set

Bog- og Litteraturpanelet udgiver en gang om året en oversigt over de aktuelle vilkår for det kommercielle bogmarked. 2016-årsrapporten giver på mange måder et lyst billede ...

Det NY Kgl. Bibliotek: Fælled for Kulturarv og Læring. Interview med Svend Larsen

"Vi er nødt til hele tiden at gøre os attraktive. Tre ting kommer til at ske. Vi skal finde flere moderne udtryk, der bliver færre trykte publikationer og vi får flere ...

Symbolet på en lys fremtid for musikken. To rapporter.

Vi befinder os i en brydningstid, hvor bibliotekerne ligesom alle øvrige aktører i musikbranchen skal forholde sig til bevægelsen fra de fysiske formater imod den ...