2021

Algoritmer, data og demokrati

At færdes sikkert på Internettet og leve i en stadig mere digital verden kræver viden og kompetencer. 8 ud af 10 danskere har en god forståelse af, hvordan internettet kan ...

Vi har brug for dig til at styrke biblioteket!

Vi har brug for dig til at styrke bibliotekets demokratiske rolle efter valget. Bibliotekets kerneopgave er ved at sikre adgang til oplysning, viden og kultur for alle lokalt, jf. ...

Fra lukkede til åbne biblioteker – Dansk Bibliotekshistorie

Endelig kom den, Dansk Bibliotekshistorie i to bind. Endelig, fordi et samlet bibliotekshistorisk værk har manglet både i den almindelige oplysning og i undervisningen af ...

Flot værk om bibliotekernes historie – Dansk Bibliotekshistorie

Med Dansk Bibliotekshistorie anno 2021 foreligger en flot samlet fremstilling af danske bibliotekers historie omfattende alle dele af biblioteksvæsenet. Bind 2 Biblioteker for ...

En stor bedrift – Dansk Bibliotekshistorie

Lad det være slået fast som det helt grundlæggende, at værket har samlet det kæmpestore stof og flot gennemgår hovedlinjer i det. Det er hele biblioteksområdet, der ...

Om tiden efter 1920 – Dansk Bibliotekshistorie

Dansk Bibliotekshistorie bind 2, “Biblioteker for alle. Tiden efter 1920” til i dag minder mig om den sommeraften i 70’erne, hvor jeg væltede på min cykel, ...

Imponerende og veldisponeret værk, med en ærgerlig mangel – Dansk Bibliotekshistorie

Først vil jeg ile med at bekende min glæde over, at denne flotte, samlede beskrivelse af den danske bibliotekshistorie er kommet til verden. Jeg har nydt at læse værket for ...

Imponerende og veldisponeret værk, med en ærgerlig mangel – Dansk Bibliotekshistorie

Først vil jeg ile med at bekende min glæde over, at denne flotte, samlede beskrivelse af den danske bibliotekshistorie er kommet til verden. Jeg har nydt at læse værket for ...

Dansk Bibliotekshistorie – en introduktion

Tirsdag den 2. november var en festdag for Dansk Bibliotekshistorisk Selskab. Ved en reception i Danmarks Kunstbiblioteks klassiske læsesal på Charlottenborg kunne selskabet ved ...