Årgang 2021, Nr. 3

Vi kan meget mere end vi tror. Tre musik-indspark til ny kulturpolitik

Corona-situationen har understreget danskernes behov for kunst og adgang til kulturen. Danmarks Biblioteksforening sætter i 2020-2021 fokus på landets politik på området og ...

Agnes Henningsen – Klassiker 2021

Forfattere af den rette slags, mente Agnes Henningsen, skal tale til os ”med rigtige Digter-Ord, der sætter Fantasien i Bevægelse, saa man gider at tænke videre, saa man ...

Sammen om verdensmål – på biblioteket

Bibliotekerne handler allerede på FN's verdensmål, men de bidrager også til t skabe øget trivsel, når de nu inviterer borgere med i lokale fællesskaber. Stort projekt ...

Styrket samarbejde om materialeoverbygningen

Gennem nye initiativer, målrettet formidling og mere brugervenligt design vil centralbibliotekerne og Det Kgl. Bibliotek fra 2021 satse på at nå bredere ud. Pernille Schaltz, ...

Nyt expo-bibliotek i Hertugbyen Augustenborg

Fra traditionelt lokalbibliotek til innovativt expokoncept. Digitalt udstillingsmodul og tilrettelagt kuratering skaber nybrud i Augustenborg. Biblioteket Sønderborg er i fuld ...

Sønderborg fornyer biblioteksstrukturen

Biblioteket Augustenborg indvies i 2022 som foreløbig sidste led i en omfattende strukturel, bygningsmæssig og formidlingsmæssig indsats, der skal give kommunens borgere ...

Folkestyret og folkebiblioteket i en forstyrret tid

Samfundet gik i stå… Nu genstarter kulturen Danmark. Tillid og bekæmpelse af misinformation, klimaproblemer, sammenhængskraft og dannelse var sammen med bibliotekets ...

Udnyt folkebibliotekets potentiale. Bibliotekerne en kerneinstitution i demokratiet.

I år blev Det Bibliotekspolitiske Topmøde afholdt i coronaens skygge og stort set digitalt. Ikke kun vil corona påvirke formen, men også spille ind på dagens tema, lød det i ...

Bibliotekspolitisk Topmøde 2021 – Klip

Danmarks Biblioteksforening – virtuelt topmøde den 8. april med to håndfulde folk på scenen i AKKC i Aalborg: Overvældende interesseBiblioteks- og kulturpolitik i en ...