2021

Copyright er EBLIDA’s hjerte

EBLIDA (European Bureau of Library, Information and Documentation Associations) blev grundlagt for snart 30 år siden i erkendelse af, at nye digitale teknologier og ...

Kulturpolitikkens udvikling i Danmark. En dobbeltanmeldelse

Tilblivelse og resultater. To nye værker introducerer henholdsvis Julius Bomholt, manden bag kulturministeriets fødsel, og den førte kulturpolitik fra Bomholt til Mette Bock. ...

Genbesøg Bomholt. Hvis kultur- ministeriet blev oprettet i dag, så …

I år er det 60 år siden kulturministeriet blev oprettet. Hvor motivation og fjendebilledet dengang var den farlige underholdningsindustri ville den kulturpolitiske kanon nok ...

Set fra MIN stol

Udnyt folkebibliotekernes potentialer” lyder opfordringen i KL’s 2021 borgmesterbrev om biblioteker til landets kommuner. Nogle byråd er i gang, men mange satser på ...

Synspunkter og debat. DB Kulturkonference 2021 “Kulturens Værdi”

– Velkommen til en dag med ny kriseviden og nye udviklingsperspektiver, som de tegner sig lige nu. Vi håber den kan bidrage med ny inspiration til arbejdet i jeres egne ...

Nye Bymidter. Hvordan vil covid-19 ændre fremtidens fælles byrum og mødesteder?

En coronakrise har givet målsætningen om at se på landets bymidter og deres betydning for fællesskab og sammenhængskraft ekstra relevans som følge af stigende e-handel og ...

Seks forslag – med lokalpolitisk betydning – til en ny dansk kulturpolitik

To politikere, Ellen Trane Nørby (Venstre) og Stephan Kleinschmidt (Sydslesvigsk Parti), begge borgmesterkandidater i Sønderborg Kommune ved Kommunalvalget 16. november 2021, ...

Kulturens Værdi. DB Kulturkonference 2021

Borgerne ændrer adfærd, hvad skal vi satse på? Viden om menneskers adfærdsmønstre og nye løsninger er helt afgørende for et velfungerende og stærkt dansk samfund – ...

Kulturens Analyseintitut – en fælles opgave for dansk kulturliv

Kulturens Analyseinstitut er en fælles opgave for dansk kulturliv bredt og for den nye alliance Dansk Kulturliv, og det skal udvikles sammen MED kulturlivet og ikke kun FOR ...