Indlæg af Martin Lundsgaard-Leth

Rejsebrev fra nordisk-baltisk biblioteksmøde i Helsinki

Den 12.-13. september deltog jeg som DBs repræsentant i The Nordic-Baltic Library Meeting i Helsinki. Det er femte gang, der afholdes sådant et møde. Første gang i Letland i ...

Frivillig i biblioteket

Under titlen “Aktivt medborgerskab, udvikling og evaluering af samarbejdsmodeller med frivillige” er et fælles udviklingsprojekt netop kommet i mål, med ...

Fra højre mod venstre – om vidensamfundets udvikling

Jeg havde som mange andre store forventninger til fredagens politiske konfrontation. Her var chefredaktør Bjarne Møller, Mandag Morgen, ordstyrer, og som det hed i programmet ...

Hvad kulturministeren burde ha’ fortalt os – DB Årsmøde 2012

Journalist og politisk kommentator Niels Krause Kjær berettede i Danmarks Biblioteksforenings årsmødes afsluttende indslag om, hvordan en vildtfremmed mand henvender sig til ...

Kultur & Kunst til debat – Årsmøde 2012

Direktør for Tivoli, Lars Liebst, lagde drillende ud med en antydning af, at kulturminister Uffe Elbæk måske ikke helt har fået fat på at skelne mellem kunst og kultur. I en ...

Vi vil kultur!

Kultur og kunst kan som bekendt ikke forklares eller begrundes med argumenter om nytteværdi. På den anden side er der vel næppe tvivl om, at kultur spiller en vigtig rolle i ...

Fagfolk nøglen til øget biblioteksbrug?

“Et åbent bibliotek – et godt bibliotek?” Sådan spurgte Vagn Ytte Larsen, DBs formand, bl.a. i sin leder i sidste nummer af Danmarks Biblioteker i sammenhæng ...

Kunsten og os – Kultur & Identitet

Den kan ses som finkulturel, men er helt nødvendig og den giver os indsigt, nærvær og selvforståelse. Et par meget engagerende indlæg om kunstens betydning overlod ikke nogen ...

Om de nødvendige værdier og opgør med “Hvad synes du selv-kulturen”

Inspireret af den engelske historiker Arnold Toynbee lagde Henrik Jensen håndfast ud på biblioteksforeningens konference med at karakterisere det moderne menneske som en ...