2021

Fokus på kultur & lokalplaner, nutidskunst og nyt opsøgende bibliotekskoncept

Tænk på tværs – input til ny kulturpolitik. Efter mine snart 27 år i lokalpolitik har jeg oplevet den ene gang efter den anden, at der er lavet udstykninger, hvor fokus ...

Kultur skal berige og udfordre – og udbredes til flere

En kulturpolitik skal have ambitioner, der rækker videre end sig selv og sit kulturelle ressortområde.– Det er vigtigt at styrke samarbejdet mellem kulturinstitutioner og ...

Set fra MIN stol

Coronapandemien har sat sundhedssystemet under pres. Men det har også været et socialt eksperiment, hvor vores frihed og fællesskaber har væ-ret stærkt begrænset. Aldrig har ...

Et biblioteksbesøg er mere end et tal. Borgeren skal i centrum for debatten om folkebibliotekets betydning

Hvad betyder det, at vi i et samfund har et bibliotek? Brugstal alene viser ikke, hvordan kultur og biblioteker danner os, socialiserer og motiverer os. Ofte handler debatten om ...

Tør du være i tvivl?

Det er en vigtig folkeoplysende opgave at værne om den demokratiske debat – også den digitale. I marts 2021 inviterede Danmarks Biblioteksforening, Dansk Folkeoplysnings ...

Ud af coronakrisen og stærkere ind i fremtiden…

Krisen har ikke kun været hård for det danske samfund og danske virksomheder, den har også sat fokus på og accelereret digitale muligheder og løsninger. Regeringen har ...

Digital Transformation – Folkebibliotekerne er frontløbere

Den 8. april holdes Det Bibliotekspolitiske Topmøde for første gang nogensinde ikke fysisk men digitalt, og Danmarks Biblioteksforening samler over 500 deltagere. Coronakrisen ...

KL med knivskarpt budskab: Udnyt bibliotekernes fulde potentiale

KL har udsendt et debatoplæg til landets kommuner i et borgmesterbrev med denne sigende titel, som jeg kun kan lade være en opfordring.  Det helt essentielle i oplægget ...

Living Libraries. Det globale fællesskab om lokalsamfundets sted

Biblioteket er samfundets levende fælles sted. Her og i udlandet. Omend på vidt forskellig vis – og så alligevel ikke.Uanset om bibliotekerne ligger i Oceanien, ...